KEYWORD - Marimekko
美好生活的嚮往

美好生活的嚮往

Feb 25 , 2014
「『Marimek ko』源自芬蘭語中兩個單字的總和,mari意謂快樂,mekko意指洋裝,Marimekko的故事便是從一件穿上身之後能讓...
潮影音
潮關注
明潮