KEYWORD - RolexDay嚙踝蕭嚙瘩ate
2022《鐘錶與奇蹟》/ 勞力士新色太燒!Day-Date首推「鉑金配冰藍」、Datejust 31三色鑲鑽小花好春天

2022《鐘錶與奇蹟》/ 勞力士新色太燒!Day-Date首推「鉑金配冰藍」、Datejust 31三色鑲鑽小花好春天

Apr 01 , 2022
Day-Date 2022年首次推出「950鉑金款」配襯「冰藍色」錶面 勞力士2022年度霸屏雙男角是GMT-Master II綠黑雙...
潮影音
潮關注
明潮