KEYWORD - Salon01LONDON
Bottega Veneta一號沙龍登場!擁抱如家的親密感受

Bottega Veneta一號沙龍登場!擁抱如家的親密感受

Dec 15 , 2020
疫情改變了時尚圈的生態與步調,對於Daniel Lee而言,儘管上任以來推出稱霸IG的雲朵包、方頭鞋,近來他似乎將更多心力投注於如何打造出易...
潮影音
潮關注
明潮