KEYWORD - TheShipbyWanpo
台中萬波概念店The Ship by Wanpo 肉鬆小波正式開賣! 熱門飲品小山園抹茶那堤限定販售

台中萬波概念店The Ship by Wanpo 肉鬆小波正式開賣! 熱門飲品小山園抹茶那堤限定販售

Aug 10 , 2021
「肉鬆小波」是 The Ship by Wanpo 首次嘗試販售烘焙商品,為的就只是希望帶有懷舊氛圍的肉鬆香氣,在試營運期間,每天嘗試著將肉...
萬波全新概念店「The Ship by Wanpo」在台中! 首賣肉鬆麵包及日本獨家「小山園抹茶那堤」

萬波全新概念店「The Ship by Wanpo」在台中! 首賣肉鬆麵包及日本獨家「小山園抹茶那堤」

May 06 , 2021
「The Ship by Wanpo」概念店從門市設計、杯子甚至飲品製作方式,都與現有萬波完全不同。全新的菜單原茶系列就多達七種,每種茶都用...
潮影音
潮關注
明潮