KEYWORD - WavyBob
亂翹微捲短髮成趨勢 好萊塢女星新寵:Messy Bob

亂翹微捲短髮成趨勢 好萊塢女星新寵:Messy Bob

Feb 05 , 2016
TEXT/Yuxin Cheng ; PIC/達志圖庫 經典不敗的鮑伯頭這幾年在台灣相當流行,許多明星皆一掃長髮形象,以亮麗...
潮影音
潮關注
明潮